Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/994, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, monensiinin ja nikarbatsiinin (Monimax) hyväksymisestä rehun lisäaineena lihakalkkunoille, broilereille ja kananuorikoille (hyväksynnän haltija Huvepharma NV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)