Mål T-662/18: Tribunalens beslut av den 4 juli 2019 — romwell mot EUIPO (twistpac) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket twistpac — Relativt registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EU) 2017/1001 — Omsorgsplikt — Artikel 95.1 i förordning 2017/1001 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)