Zadeva T-662/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. julija 2019 – romwell/EUIPO (twistpac) (Znamka Evropske unije — Prijava znamke Evropske unije twistpac — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001 — Dolžnost skrbnega ravnanja — Člen 95(1) Uredbe 2017/1001 — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)