Vec T-662/18: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. júla 2019 — romwell/EUIPO (twistpac) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie twistpac — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 — Povinnosť náležitej starostlivosti — Článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001 — Žaloba zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“)