Lieta T-662/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 4. jūlija rīkojums — romwell/EUIPO (“twistpac”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “twistpac” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Rūpības pienākums — Regulas 2017/1001 95. panta 1. punkts — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)