predmet T-662/18: Rješenje Općeg suda od 4. srpnja 2019. — romwell protiv EUIPO-a (twistpac) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije twistpac — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001 — Obveza dužne pažnje — Članak 95. stavak 1. Uredbe 2017/1001 — Očito potpuno pravno neosnovana tužba)