Phare - laitteet geotermiikan hanketta varten Ympäristönsuojelun ja vesistöjen hoidon kansallisrahaston julkaisema tarjouspyyntö Puolan hallituksen nimissä Phare-ohjelman yhteydessä rahoitettavasta hankkeesta. Kansallisrahasto edustaa Ympäristönsuojelun, luonnonvarojen ja metsänhoidon ministeriä