Union européenne de radio-télévisionin 30.9.1996 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laajennetun ensimmäisen jaoston 11.7.1996 antamasta tuomiosta yhdistetyissä asioissa T-528/93, T-542/93, T-543/93 ja T-546/93, joissa vastapuolina olivat toisaalta Métropole télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA, Sociedade Independente de Communicaçao SA (SIC), Gestevisión Telecinco ja Antena 3 de Televisión ja toisaalta Euroopan yhteisöjen komissio, Union européenne de radio-télévision, Radiotelevisione italiana Spa (RAI) ja Radiotelevisión española (RTVE) (Asia C-320/96 P)