2000/128/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä toukokuuta 1999, työllisyyden edistämiseen tähtäävistä Italian tukitoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1364) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.) (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)