YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto), 17 päivänä huhtikuuta 1997, yhdistetyissä asioissa C-274/95, C-275/95 ja C-276/95 (Bundesfinanzhofin esittämät ennakkoratkaisupyynnöt), Ludwig Wünsche & Co. vastaan Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Yhteinen tullitariffi - Yhdistetty nimikkeistö - Perunatärkkelys)