Komission asetus (EY) N:o 448/97, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1997, latva-artisokille vahvistetuista kaupan pitoa koskevista vaatimuksista poikkeamisesta tiettyjen Italian alueiden osalta