Uudenmaan lääninoikeus, 7. jaosto, päätös 13/02/1997