YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS, 12 päivänä heinäkuuta 1996, asiassa C-180/96 R, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Välitoimet - Maatalous - Eläinten terveys - BSE:hen liittyvät kiireelliset toimenpiteet)