Kommissionens förordning (EG) nr 2131/1999 av den 6 oktober 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2805/95 om fastställande av exportbidrag inom vinsektorn