Ilmoitus valikoivaa jakelua koskevasta vakiosopimuksesta (Tapaus N:o IV/36.589/F-3)