Teknologian kelpoisuuden vahvistamista ja teknologian siirtoa koskevat hankkeet (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o C 271, 17.9.1996, s. 20)