KOMISSION ASETUS (EY) N:o 352/97, annettu 27 päivänä helmikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi