Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την "Υπερχρέωση των οικογενειών"