Menettelyn aloittaminen (Asia N:o IV/M.1641 - Linde/AGA)(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)