ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3750/98 του Glyn FORD προς την Επ τροπή. Μεταφορά ευρώ