Nold v. komissio Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Trabucchi 28 päivänä maaliskuuta 1974. # J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v. Euroopan yhteisöjen komissio. # Asia 4/73. TITJUR