Neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 1997 vahvistama YHTEINEN KANTA (EY) N:o 34/97 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/.../EY antamiseksi erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/398/ETY muuttamisesta