Komisija 1959 m. spalio 6 d. Susitarimo pasikeičiant raštais tarp Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) ir Kanados Vyriausybės dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją pakeitimas