Padomes Akts (1996. gada 29. novembris), ar ko, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, izstrādā protokolu par to, kā Eiropas Kopienu Tiesa ar prejudiciālu nolēmumu palīdzību interpretē Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (97/C151/02)