Neuvoston säädös, annettu 29 päivänä marraskuuta 1996, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklaan perustuvasta pöytäkirjasta, joka koskee tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla