97/467/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1997, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat kanin ja tarhatun riistan lihan tuonnin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)