Asia C-100/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.10.2018 – Valittajana Gul Ahmed Textile Mills Ltd sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Asetus (EY) N:o 397/2004 — Pakistanista peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonti — Oikeussuojan tarpeen jatkuminen)