YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO, 14 päivänä heinäkuuta 1998, asiassa T-192/96, Giorgio Lebedef vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstökomitea - Oikeudenkäyntimenettely - Sääntöjen muuttaminen - Yleiskokous - Vaalijärjestelmä - Tutkittavaksi ottaminen)