TITJUR Interporc v. komissio Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) tuomio 6 päivänä helmikuuta 1998. # Interporc Im- und Export GmbH vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. # Yleisön oikeudesta saada tietoja komission asiakirjoista tehty komission päätös 94/90/EHTY, EY, Euratom - Päätös, jolla evätään tiedonsaanti asiakirjoista - Julkisen edun turvaaminen (asian käsittely tuomioistuimessa). # Asia T-124/96.