KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2254/97 av den 12 november 1997 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den första anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 1978/97