VERORDENING (EG) Nr. 2254/97 VAN DE COMMISSIE van 12 november 1997 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de eerste deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1978/97 geopende permanente openbare inschrijving