Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Maltan tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan muuttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi Euroopan yhteisön ja Maltan tasavallan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantuloajasta