Neuvoston 18 päivänä kesäkuuta 1996 vahvistama YHTEINEN KANTA (EY) N:o 35/96 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 96/.../EY tekemiseksi terveystilanteen seurantaa koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä kansanterveyden alalla