Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2