Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2