Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas