KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2357/97 af 27. november 1997 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1773/97 omhandlede licitation