Rättelse till inbjudan att lämna förslag – Riktlinjer – EACEA 03/2015 – Initiativet EU-frivilliga: Tekniskt bistånd till utsändarorganisationer – Kapacitetsuppbyggnad för värdorganisationers humanitära bistånd ( EUT C 17 av den 20.1.2015 )