Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/18 af 10. januar 2020 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet chlorpyrifos, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst)