Pretura Circondariale di Roman (Tivolin jaosto) 15.11.1995 ja 22.11.1995 tekemillään päätöksillä esittämät ennakkoratkaisupyynnöt rikosasioissa Tersilio Onoratia ja Palma Marullia vastaan (Asiat C-377/95 ja C-378/95)