Asia T-299/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.5.2018 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki 1000 — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta) — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Yhdenvertainen kohtelu — Hyvän hallinnon periaate — Perusteluvelvollisuus)