Komission kertomus neuvostolle - Leikkokukat - Yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen laskentamenetelmä