Beschikking van de Commissie van 20 mei 1994 betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen produkten die uit derde landen worden ingevoerd ingevolge Richtlijn 90/675/EEG (94/360/EG)