Komission päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten harventamisesta direktiivin 90/675/ETY mukaisesti (94/360/EY)