Valtion tuen hyväksyminen ETA-sopimuksen 61 artiklan ja ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1b kohdassa tarkoitetun asiakirjan 11 artiklan mukaan — EFTAn valvontaviranomaisen päätös olla esittämättä vastalauseita