Komission tiedonanto, joka liittyy kaasumaisla polttoaineita käyttäviä laitteita koskevien jäsenmaiden lakien lähentämisestä 29. kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/396/EEC toimeenpanoon