Kommissionens forordning (EF) nr. 2021/1999 af 22. september 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager