Bundesfinanzhofin 12.8.1997 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Glob Sped AG vastaan Hauptzollamt Lörrach (Asia C-328/97)