Oikaistaan Rafael-ohjelmaa koskeva ehdotuspyyntö 1999 (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 342, 10. marraskuuta 1998)