Ontwikkelen en onderhouden van toepassingsprogrammatuur voor een gegevensbank voor nieuwe en bestaande chemische producten Aankondiging van gegunde opdracht